Literatuur

Er zijn veel boeken beschikbaar over het Enneagram. We hebben ze voor u in een aantal groepen verdeeld. Klik op het plaatje en je komt bij een korte beschrijving

 

Boeken die een goede 1ste introductie zijn in het Enneagram 

                               

 

Enneagram Handboeken met gedetailleerde beschrijvingen per type

                                                 

 

Enneagram en werk

                                                   

 

Enneagram en gezin/relaties

                 

 

Ander Illustratie materiaal van het enneagram 

Gesponsord door

Typisch jij

titel: Typisch Jij , Typisch Ik  

auteur : Hannah Nathans

jaar: 

uitgever: 

 

 

Het enneagram beschrijft negen persoonlijkheidstypen. U kunt het zich voorstellen alsof ieder type een andere besturingssoftware vertegenwoordigt. Om goed met uw eigen ‘computer' om te gaan en er uit te halen wat er in zicht moet u deze ‘software' kennen en er mee kunnen werken. Als u begrijpt waarom u iets doet, gaat u ook beter begrijpen waarom mensen op u reageren zoals ze doen, en waarom u zo reageert op andere mensen. Het boek geeft u inzicht in de persoonlijkheid van uw collega's, superieuren, vrienden en familieleden en natuurlijk van uzelf, en hoe daar effectiever mee om te gaan. Beschreven wordt hoe de typen functioneren in relaties. Ieder type heeft een eigen ontwikkelingsweg. Daarvoor worden praktische oefeningen voor ieder type gegeven.

Het boek werd geschreven bij de KRO Enneagram Filmreeks.

Dummies

  Titel: Enneagram voor Dummies 

   Auteur: Jeanette van Stijn 

  Jaar: 2009

  Uitgever: Pearson Benelux

 

 

Het enneagram biedt inzicht in de manier waarop mensen van elkaar verschillen

Enneagram voor Dummies leert je de wereld van het enneagram kennen. En niet alleen de psychologische kant maar ook het spirituele pad is op begrijpelijke wijze uitgewerkt. Uiteraard maak je uitgebreid kennis met het enneagram en de verschillende persoonlijkheidstypen. Maar nog belangrijker is dat de methode voor zelfontwikkeling op gedetailleerde wijze wordt uitgelegd. Kennis die je tot nu toe eigenlijk alleen in trainingen kon vergaren. Dit boek is ook een must voor iedereen die beroepsmatig met het enneagram werkt.

Ware Enneagram

  titel : Het Ware Enneagram

  schrijvers: David Daniels en Virginia Price  

  jaar:

  uitgever 

 

 

Het Enneagram - de figuur met de negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge relaties - wordt hoe langer hoe vaker toegepast om te bepalen tot welk type men behoort. Het ware Enneagram is het allereerste boek dat een Enneagramtest bevat die wetenschappelijk is ontwikkeld en getest. Daarom hebt u hiermee de best onderbouwde en meest betrouwbare methode in handen, om uw eigen persoonlijkheidstype - of dat van anderen - vast te stellen, met de bijbehorende sterkten, zwakten en invloeden van andere types. Het ware Enneagram is een krachtig middel om zelf uw persoonlijkheid te ontdekken en verder te ontwikkelen.  

Werken met Enneagram

  Titel : Werken met het Enneagram  - naar persoonlijk meesterschap en sociale intelligentie

  Auteur : Hannah Nathans

  Jaar : 2000

  Uitgever: Scriptum 

 

 

Het onderscheidende van dit boek is dat niet wordt uitgegaan van de stereotype beelden die soms over de typen bestaan. Uitgangspunt blijft dat ieder individu een individu is. Ieder enneagramtype kent een groot aantal variaties. U krijgt meer meer inzicht in de persoonlijkheid van uw collega's, superieuren, vrienden en familieleden en natuurlijk van uzelf. De typen zijn niet statisch, ieder type kent een karakteristiek ontwikkelingspatroon. In dit boek worden interventies, oefeningen, oefenthema's en ontwikkelingswegen voor de verschillende typen aangereikt op drie niveaus van leren. Besproken wordt hoe professioneel te werken met het enneagram. Tevens worden historische en levensbeschouwelijke achtergronden van het enneagram behandeld, en nog heel veel meer.

Kleine egos

 Titel: Kleine ego's Grote Zielen. Negen ego's blootgelegd met het enneagram

 Auteurs: Elly Voorend, Piet van Haaster

 Illustrator: Arend van Dam

 Jaar: july 2011

 Uitgever: Corael Opleidingen 

 

Na een algemene inleiding op het enneagram wordt ieder type in detail besproken. In iedere type beschrijving wordt in navolging van Jung, ook de extraverte en introverte variant van het type beschreven. Bij de beschrijving van ieder type worden de volgende aspecten meegenomen: persoonlijke verhalen, verband met kindertijd, ontspanning en stress invloeden, passies, ontwikkelpad en werk relaties.

Ieder type is op karakteristieke wijze geillustreed door de bekende illustrator Arend van Dam. 

Handboek Enneagram

Titel: Handboek Enneagram

Auteur: Helen Palmer

Jaar :

Uitgever:

 

 

 

Dit handboek is een bewerking en bundeling van de twee standaardwerken van enneagram-pionier Helen Palmer: The Enneagram en The Enneagram in Love and Work. Helen Palmer wordt beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordigster van de mondelinge enneagram-traditie en werkt al meer dan twintig jaar met het enneagram. Zij was de eerste die dit eeuwenoude model en de eraan gekoppelde hedendaagse psychologisch-wetenschappelijke inzichten begrijpelijk maakte voor een breder publiek.

Het Handboek enneagram biedt een volledig overzicht van de achtergronden, de werking en de toepassing van dit systeem. Met behulp van het enneagram kunnen we onze eigen persoonlijkheid en die van collega's, cliënten, familie en vrienden doorgronden. Verschillen in karakter leren we te zien als aanvullingen op onze eigen zwaktes en conflicten in werk en relatie worden beter hanteerbaar

Psychologie Enneagram

Titel: De psychologie van het enneagram

Auteur: Monique Schouten

 

Jaar:

Uitgever:

 

 

Monique Schouten ontrafelt in dit boek de diepere psychologische drijfveren van de negen enneagramtypen, en stelt voor ieder daarvan de typerende V-circel vast: de Verleiding, de Vermijding, de Verdediging en de Verslaving van elk type. In intervieuws vertellen de negen enneagramtypen openhartig over hun drijfveren, hoe ze hun ideaalbeeld najagen, en hoe dat uiteindelijk nooit lukt. Wie zijn of haar V-cirkel leert kennen, ontdekt waardoor hij wordt gemotiveerd., hoe hij zich staande houdt in het leven, en hoe hij vermijdt waar hij bang voor is. Wie zich daarvan bewust is, kan zijn strategie aanpassen en leeft zijn leven krachtig en voluit, in plaats van enkel te 'overleven'.

Coachen met het Enneagram


  Titel: Coachen met het Enneagram

  Auteur: Renske van Berkel

  Jaar: 2014

  Uitgever: Kluwer 

 

 

Van ieder persoonlijkheidstype worden de belangrijkste kenmerken genoemd en direct gekoppeld aan typespecifieke tips voor verdere ontwikkeling. Elke type wordt levendig beschreven in een voorbeeldcasus.
Het boek is bedoeld voor coaches en andere begeleiders, zoals supervisoren, consultants, persoonlijke adviseurs, managers met een coachende functie, pastoraal werkers, maatschappelijk werkers en loopbaanadviseurs.

Typisch coachen, typisch counselen


  Titel: Typisch coachen, typisch counselen

  Auteur: Jeanette van Stijn 

  Jaar: 2014

  Uitgever: Enneagram Nederland

 

 

Coaching en Counseling: twee vakgebieden die professionele begeleiding bieden aan geestelijk gezonde mensen.
Bij functioneringsproblemen of bij behoefte aan heling, ontwikkeling of zingeving. Er zijn veel overeenkomsten.
De vraag is wat de verschillen zijn. Met het enneagram en de logische niveaus van Bateson wordt helder: wat is typisch coachen en wat typisch counselen.

Management

Titel : het Enneagram in Management

Schrijver : Oscar David

Uitgever: Elikser

Jaar : 2009  

 

 

Oscar David (organisatiepsycholoog, C.E.T.) introduceerde sinds 1993 het enneagram bij enkele duizenden managers en professionals van een groot aantal Nederlandse organisaties. In dit boek maakt hij je deelgenoot van zijn bevindingen.
In het eerste deel geeft Oscar David een uitgebreide beschrijving van de persoonlijkheidstypen.
Deel twee een nadere nuancering van de methode en typen .
Deel drie een overzicht van andere studieboeken met een korte beschrijving van de inhoud.

Enneagram Bedrijf

Titel: Het enneagram in bedrijf en organizatie 

Auteur: Helen Palmer

 

Jaar:

Uitgever:

 

 

De enneagram-methode is eenvoudig en direct toepasbaar. De verkregen inzichten helpen ons (voor)oordelen over onszelf, onze collega's en ons bedrijf te doorbreken. De perfectionist, de baas, de bemiddelaar en de zes andere persoonlijkheidstypen worden gedefinieerd aan de hand van emotionele gewoonten, een karakteristieke manier van denken en een specifieke sociale houding. Wanneer we eenmaal hebben ontdekt welk type het meest op ons van toepassing is, kunnen we nagaan hoe we onze energie beter kunnen richten, zodat we alerter, efficiënter en met meer verantwoordelijkheidsbesef ons werk kunnen doen.

Het enneagram in bedrijf & organisatie is een onmisbare gids voor workaholics, troubleshooters, problem-solvers en team-builders. 

Typisch Opvoeden

Titel: Typisch Opvoeden

Auteur: Frank Post

 

uitgever:

 

 

 

Het boek beschrijft met het behulp van het enneagram typische ouders en kinderen. Het boek geeft tips hoe je als opvoeder bewust te zijn van wat je met je type bij je kinderen teweeg brengt. Een aantal mensen uit de enneagram-wereld heeft aan de totstandkoming ervean meegewerkt. Frank heeft oa ook Helen en David geïnterviewd. David heeft er in de laatste EPTP ook nog aandacht aan besteed. 

Spitsuur stellen

Wat te doen als de combinatie van werken en opgroeiende kinderen je teveel wordt? Als je door de bomen het bos niet meer ziet. Als het contact dat je met je partner hebt voornamelijk gaat over regeldingen. Als je veel moeite moet doen om in balans te blijven. Hoe fijn zou het zijn als je samen tijd neemt om te focussen en vanuit een gezamenlijke visie jullie leven vormgeeft? Op zo’n manier dat iedereen tot z’n recht komt en weer straalt. En dat jullie in de tijd die jullie samen zijn, volop genieten. Dan is het spitsuur een periode in je leven waarin je zelf aan zet bent. 

Spitsuur stellen, over leven in drukke tijden, is een praktijkboek, dat jou en je partner vanuit een zingevings- en systemisch perspectief helpt om jezelf en jullie leefwereld in kaart te brengen en een Balansplan samen te stellen. We zoemen daarbij in op jou als persoon, je baan, jullie relatie en op jullie gezin en directe omgeving. Daarbij maken we gebruik van het enneagram als persoonlijkheidsmodel. We bieden je zelfs een database zodat je kunt kijken naar de bijzonderheden van jullie relatie. Ook vind je tientallen praktijkverhalen van stellen die vertellen hoe hun relatie zich succesvol ontwikkeld heeft. Voor hulpverleners en coaches biedt dit boek een leidraad voor professionele begeleiding van werkende ouders die dreigen vast te lopen.

Enneagram Moodboards

Enneagram Moodboards
creatie: Vick Nieuwenhuis  
Uitgever: Zefkennislab 

Bewustwording in één oogopslag! De allereerste sets enneagram moodboards in Nederland! Ten behoeve van training en coaching heeft Vick deze moodboards voor ieder enneagramtype ontwikkeld. De set is ook bruikbaar voor jezelf ter reflectie en zelfobservatie. 9 verschillende moodboards geven thema’s per type weer en daarnaast een sfeerbeeld door specifieke kleuren en symboliek. Zo start zelfobservatie: Wat doen de 9 sfeerbeelden met jou?

Voor informatie en bestellen: Zelfkennislab