Terugkijken naar ESN - dag 28 maart 2015

Thema van deze ESN-dag was “Voice-Dialogue en Enneagram”

Een groot aantal deelnemers heeft op 28 maart kennisgemaakt met ‘voice dialogue’ en Michael Welsby. Het was inspirerend om te zien hoe onze innerlijke dialogen, zichtbaar gemaakt door het fysiek wisselen van stoelen, om ons in contact brengen met ‘wie-er-spreekt-in-mij’. Michael is Enneagram-trainer en lang daarvoor al vakman in het werken met voice-dialogue. Kenmerkend waren zijn integere manier van werken en rust.

In principe is het Enneagram panel gesprek een vast onderdeel van de ESN dag, maar door de interessante voordracht en de oefeningen kwam het er deze keer niet van. Volgende keer zal er zeker weer een Enneagram panel gesprek plaatsvinden.

De locatie was dit keer de Coolsma-school in Driebergen. Was een goede ervaring, houden we er ook in. Opvallend was, dat naast onze vertrouwde achterban, er diverse professionals aanwezig waren. De ESN staat voor het Enneagram van de persoonlijkheidspatronen in de verhalende traditie met persoonlijke ontwikkeling als eerste oogmerk. Graag spreken wij, naast professioneel werken met het Enneagram, graag de mens aan achter zijn bekwaamheid…

Gesponsord door