Lustrumdag 2 november 2013 

 

Een korte indruk van de werkgroepen op deze dag: 

Werkgroep "Coachen met het enneagram" door Renske van Berkel (NOTE) . Voor Renske, één van de enneagram pioniers in Nederland, is het enneagram een trefzeker instrument. Vanaf 2006 heeft Renske ditzelfde gevoel ook bij mindfulness. Het enneagram geeft inzicht in de onbewuste patronen van denken, voelen en handelen. Mindfulness helpt om op het moment patronen te doorbreken. Sinds een aantal jaar geeft Renske ook mindfulnesstrainingen. Tijdens een 3-minuten meditatie, observeerden we 3 gebieden. Hoe is het met mijn lichaam? Gevoelens? Gedachten? Meditaties zijn nodig om opmerkzaamheid en inzicht te integreren in je leven. Twee aan twee hebben we uitgewisseld wat je weksignaal is. Dit kan je helpen bewust te worden vlak voordat je in je automatische patroon schiet. Bijvoorbeeld bij type 4 het vergelijken en bij type 8 een opkomend machtsgevoel. Mindfulness helpt de momenten te vangen dat je niet aanwezig bent. Om met liefdevolle vriendelijkheid naar alles wat er is te kijken. Met een glimlach. We sloten af met een loopmeditatie. Hier spraken we ons verlangen uit, in onszelf. Bijvoorbeeld net als Franciscus een verlangen naar moed, wijsheid en inzicht.

Tijdens de werkgroep: "Enneagramthema´s systemisch bekeken Via Systemisch werk" door Dr. Jane Coerts (Stream) , hebben we in 3-tallen gewerkt met onze schaduw- kant. Hoe verhoud ik mij daartoe ? Meestal niet constructief, wat opnieuw het defensieve van mijn enneagram-patroon in stand houdt. Door een representant mijn schaduwkant te laten zijn, kan ik mij opnieuw leren verhouden, onder begeleiding van Jane. Ik sta, letterlijk en figuurlijk, niet toe om er met compassie naar te kijken en ‘het’ aan te raken. Door hierin gespiegeld te worden (soms MET soms ZONDER glimlach) plus gestimuleerd om een stapje te zetten, kan ik mij in mijn patroon ont-wikkelen tot een ander verhouding t.a.v. mijn schaduwkant. Confronterend en verhelderend…zoals een spiegel.

Werkgroep "Typische verschillen in balans" door Frank Post  en Nicolette Ravelli. Vooraf hebben wij een vragenlijst ingevuld, waarin wij scores invullen over stellingen met betrekking tot werk, relatie, gezin, omgeving en persoonlijk. Als je als partners beide deze vragenlijst invult, krijg je in een oogopslag duidelijk waar de overeenkomsten en de verschillen zitten. Frank geeft ons enige theorie rondom relaties. Vervolgens hebben wij stilgestaan bij onze persoonlijke schaduwzijde. Deze kan een grote rol spelen bij het aangaan van onze relatie. In het eerste deel van ons leven werken we meestal aan het vergroten van onze kwaliteiten en in het tweede deel van ons leven hebben wij te werken aan onze eigen schaduwzijde. Een andere manier om aan je relatie te werken is uit te gaan van de waarden die ik belangrijk vind en deze naast de waarden te leggen van mijn partner. Samen maken de partners dan een actieplan om weer in balans te komen. Zover zijn we in deze workshop niet gekomen. Een hele interessante en mooie manier om met een glimlach aan je relatie te werken. Op www.nicoletteravelli.nl vind je meer informatie. Frank en Nicolette, wij hopen dat het boek in 2014 verschijnt.

Werkgroep "Panel-illustraties" door Corry Wattez .  Corry begon de workshop met een korte inleiding, waarin duidelijk werd dat de verhalen in de verhalende traditie niet alleen de verhalen van de panelleden zijn. De mensen in het ‘publiek’ hebben immers ook ieder hun eigen verhaal, dat mede bepaalt wat zij horen en zien. Dit werd mooi geïllustreerd in een voorbeeldpanel, waarin het nog helemaal niet over het enneagram ging. Drie vrijwilligers werd gevraagd een ervaring van de afgelopen week eerst aan ‘de zaal’ te vertellen en daarna aan een zachte knuffelbeer. Tenslotte waren er nog twee panels, één over hartintelligentie bij de typen 2, 3 en 4 en één over de buikintelligentie bij de typen 8, 9 en 1. Al met al een workshop met een goede illustratie van de sterke werking van de verhalende traditie.

Lustrumdag 6 april 2013 

Op 6 april hebben we als Enneagram Stichting Nederland (ESN) samen met Enneagram Nederland (EN) gevierd dat we respectievelijk 10 jaar en 5 jaar bestonden.Jeanette van Stijn en Angela Sticker vertelden iets over de geschiedenis van ESN en EN. Jeanette koppelde plenair het enneagram aan de Logische Niveaus van Bateson. Verder waren er 2 workshoprondes met workshops over loopbaancoaching, ware liefde in relaties, de clown in mij, hoe overleef je een enneagrampartner, opvoeden, op verhaal komen in de stilte, kennismaking met het enneagram en Gurdjieff movements. Afgesloten werd met een panel van de 9 types, begeleid door Corry Wattez en Hannie Massuger. In de wandelgangen was er ruimschoots gelegenheid voor ontmoeting in een mooie ambiance.

  

Links naar nieuwsbrieven :

Nieuwsbrief zomer 2013

Nieuwsbrief voorjaar 2013

Nieuwsbrief maart 2012

Gesponsord door

van Kempen, van Berkel

     

 

 

 

 

 

      Renske van Berkel, Frits Van Kempen
      Van Kempen Impuls
      Muurhuizen 165, 
      3811 EG Amersfoort

      Mobiel Frits:  06-21280188Mobiel Renske: 06-17477511 
      Mail: info@vankempenimpuls.nl
      Internetsite:    www.vankempenimpuls.nl

Renske is schrijver van het boek Coachen met het Enneagram, Kluwer".  Ze is opleider van de Nederlandse Opleiding Tot Enneagramcoach en leersupervisor/Mindfulnesstrainer by LVSC/IVM/VMBN. Frits is senior coach, trainer en opleider met passie en ervaring. Zijn aanpak stoelt op langjarige ervaring als therapeut, manager, coach.

Renske en Frits zijn beide internationaal gecertificeerd enneagramteacher.Specialismen: enneagram, systemisch werk: organisatie-loopbaan en familieopstellingen, actiemetaforen, lichaamswerk en de waarde van vertraging.

Dr. Jane Coerts (Stream)

 Stream - Leven en werken met passie

 Stationsstraat 6D, 1391 GN Abcoude

  Tel: 06-1554 7221

  E-mail : info@streamsite.nl
  Internet: www.streamsite.nl

Opleidingen:
Helen Palmer & David Daniels (Enneagram Professional Training Program: C.E.T.) Russ Hudson (Enneagram Relationships workshop & Psychic Structures workshop)

Werkwijze:
Ik gebruik het enneagram als begeleidingsinstrument bij individuele - en teamcoaching. Op verzoek organiseer ik enneagramtrainingen: Introductie -, basis - en vervolgworkshops (minimaal aantal deelnemers: 8) of panelavonden. Ik gebruik het enneagram graag in combinatie met constellaties (Systemisch Werk) om zicht te krijgen op de volgende stap op het ontwikkelpad of eventuele blokkades op het ontwikkelpad.

Frank Post (Post & Partners)

  Zandheide 8

  6596 BS Milsbeek

  telefoon:            0485-515608

  mobiel:              0653-191625

  emailadres:        fpost@post-partners.com

  bedrijf: Post & Partners BV      www.post-partners.com

Opleidingen:  
Frank studeerde in de avonduren Pedagogiek en Andragologie. In 1988 voltooide zijn doctoraalstudie (uitgebreide vorm) aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Voordat hij in 1992 Post & Partners B.V. startte werkte hij 18 jaar in het bedrijfsleven in binnen- en buitenland, bij bedrijven als Amev, Xerox, NCR en GITP International. Hij behaalde licenties voor Transactionele Analyse, Interactive Skills (Brunel University-UK), Meyers Briggs Type Indicator en het Enneagram (Helen Palmer-USA). In 2003 studeerde hij Neuro Linquistic Programming aan het IEP in Nijmegen. Verder nam hij deel aan programma's inzake de Socratische methode, het systemisch werk van Bert Hellinger en Lichaamswerk.

Werkwijze:        
Begin 2006 verscheen zijn boek Typisch Opvoeden, Het Enneagram voor ouders en kinderen dat inmiddels in de 2e druk is.

Corry Wattez (De Werkplaats ATM)

Oranjelaan 50 
3971 HH Driebergen
tel. 0343 – 515249
email : corry.wattez@solcon.nl

Opleiding:
EPTP certificering Internationaal, Enneagram-training Jezuïeten Amsterdam, Panel-opleiding Michael Welsby Hilversum, Coaching-traject v. Hannah Nathans.

Werkwijze:
Mijn werk als Enneagram-trainer en Motivatie-coach speelt zich zowel betaald als onbetaald af binnen diverse terreinen. Teambuilding, persoonlijke coaching, relatie-ontwikkeling, gespreksgroepen, en natuurlijk interviews en panels. Ik ervaar het als een voorrecht om anderen te leren en door hen er zelf weer wijsheid bij te ontvangen. De verhalende traditie is mij op het lijf geschreven. Een theoretisch model zonder de aardse praktijk-van-elke-dag werkt voor mij als buik-type niet echt. De vraag : “Vertel eens…” is de kern van dit alles, benieuwd, niet-veroordelend met unieke en bewuste aandacht present zijn. Ik heb eens verwoord dat het mijn visie is om, het Enneagram bij mensen op de keukentafel ‘te leggen’. De ESN is voor mij DE plek daarvoor. Samen met anderen( innerlijk) gevoed worden om het leven vorm te kunnen geven.