Platformdag 29 maart 2014 : DIEP GAAN(D)

Deze dag werd begeleid door Susan Koet , gecertificeerd enneagramtrainer volgens de verhalende traditie van Helen Palmer. Daarnaast is zij voor een deel opgeleid en deels nog bezig met een opleiding bij Deepak Chopra in Amerika.

Het enneagram in de verhalende traditie gaat in op de volgende aspecten:

 • Psychologische aspecten/ het lagere zelf/ ego ( verbreding)
 • Spirituele aspecten/ hogere zelf/ essentie ( verdieping)

Wat is spiritualiteit: bewustwording van wie we zijn.
Waarom zouden wij ons bewust worden van wie we zijn? Wat brengt het ons?

Susan geeft hierover het volgende aan:

 • WAAROM: een eind aan ons lijden maken.
 • WAT BRENGT HET: verlichting in ons lijden; beperking/grenzen inzien
 • HOE WERKT HET: zelf observatie, zelf reflectie, meditatie, yoga.
 • WAAR BRENGT HET JE: bij je ware zelf.

In de groep ontstaat een interessant gesprek over het lijden. Hierin kwam met name aan de orde of bewustwording brengt dat wij niet meer hoeven te lijden. Conclusie is dat lijden altijd zal blijven, echter hoe wij er mee omgaan, dat zal veranderen. Wij hebben een diepgewortelde angst over de onzekerheid in ons leven. Wij willen succes vasthouden en dat gebeurt niet, we worden daardoor goed in ons verdedigingsmechanisme.

Deepak Chopra geeft aan dat er Lagen van Zijn, lagen van leren zijn:

 • Lichaam
 • Geest
 • Ziel

Om naar je ziel te kunnen komen, moet je door een 'gap', een opening. Dat gaat niet vanzelf, deze opening is klein. Wat wij kunnen doen is deze opening groter maken, zodat wij dichter bij onze ziel kunnen komen. Dat kan door zelf observatie, zelfreflectie, meditatie en yoga.

Hier ligt ook de verbinding met het enneagram. In het enneagram is onze leerweg om van ons ego naar onze essentie te gaan. Zoals Helen Palmer ons geleerd heeft, zal dit nooit een vanzelfsprekendheid worden. Wij kunnen deze stap groter maken door aan ons zelf te werken. Helen Palmer heeft ons b.v. geleerd om te werken met onze innerlijke waarnemer. Bij het werken van ego naar essentie zijn b.v. belangrijke vragen:

 • Wie ben ik?
 • Wat wil ik?
 • Wat is mijn bestemming in dit leven?
 • Waar ben ik dankbaar voor?

Susan heeft met ons een aantal oefeningen gedaan, zoals een meditatie, een zittende yoga-oefening: de zonnegroet en ademhalingsoefeningen. In de meditatie maakte zij de verbinding met het hogere zelf in het enneagram, met de vraag: wat is mijn bestemming?

Werken aan onszelf vraagt veel tijd, aandacht en geduld. Dat staan wij onszelf vaak niet toe in de hectiek van ons dagelijks leven. Doen wij dit wel dan kunnen wij groeien en de brug leggen tussen ons lagere zelf en ons hogere zelf. In het enneagram ziet dat er zo uit:

 Type

Lagere Zelf/fixatie/passie

Hogere Zelf/hogere idee/hogere deugd

1

Wrok/woede

Perfectie/sereniteit

2

Vleierij/trots

Vrijheid/nederigheid

3

IJdelheid/(zelf)bedrog

Hoop/eerlijkheid

4

Melancholie/nijd

Oorspronkelijkheid/evenwichtigheid

5

Gierigheid/hebzucht

Alwetendheid/niet hechten

6

Twijfel/angst

Vertrouwen/moed

7

Plannen maken/onmatigheid

Werk/soberheid

8

Wraak/Lust

Waarheid/onschuld

9

Zelfveronachtzaming/luiheid

Onvoorwaardelijke liefde/juiste actie

Terugkijkend op deze dag hebben wij stof meegekregen om te werken aan onze bewustwording, zodat wij dichter bij onze ziel, bij onze bestemming komen.
Dankzij de uitleg en het enthousiasme van Susan hebben we geleerd hoe onze 'gap' wat groter te maken. Het is nu aan ons om zelf deze weg verder te gaan en de tijd te nemen om onze oefeningen te doen.

Angela Sticker – Tankink

Gesponsord door

Susan Koet


  Carlsbad, CA

  USA

  telefoon:            001 224-619 4357

  Skypename: susankoet  

  emailadres:  susankoet@me.com

   Internet: www.one4all-coaching.com

Susan Koet is Executive en Life / Enneagram Trainer en Coach. Zij studeerde in Duitsland, Amerika en Nederland en certificeerde in 2006. Zij is trainer en supervisor voor Enneagram Nederland en de liaison naar – en trainer voor Enneagram Europe. Zij werkt met het Enneagram in ‘corporate America’ en in haar particuliere coach-praktijk.

Susan is momenteel woonachtig in Californie (USA), waar zij aan het opleidingsinstituut van Deepak Chopra studeert, en inmiddels certificeerde als Primordial Sound Meditation Teacher en Ayurveda Perfect Health Instructor. Eind 2014 zal zij haar opleiding tot Vedic Master afronden aan de Chopra Center University met de Seven Spiritual Laws of Yoga teacher training.

“Het enneagram is een volledig instrument. Ik ben gefascineerd hoe de psychologische en spirituele aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en hoe het enneagram de brug tussen beide vormt. Prachtig om ermee te werken, zo compassievol en tegelijk efficient en effectief. Weten wie je bent, is de sleutel naar geluk!

Het is mijn missie om mensen te verbinden met dat wat van wezenlijk belang is voor hen, en de tools aan te reiken om niet alleen de stormen te trotseren maar ook de magie – en de eenvoud – van het leven te ervaren.”

Susan is regelmatig in Nederland om trainingen te leiden en coaching, supervisie of examinator- activiteiten uit te voeren.